VÅRA TJÄNSTER:

Uthyrning av containers:
Finns i flera olika storlekar beroende på kundens behov, privat eller företag.

Återvinning av material:
Vi tar emot i stort sett alla material, både osorterade som rena fraktioner och ser till att dessa återvinns i största möjliga utsträckning.

Transporter:
Vi utför transporter av olika slag. Bl.a. maskiner, liftar och material. Vi har även hjullastare för materialhantering tex lastning och lossning.

Sekretess:
Vi tillhandahåller plomberade kärl till kunder som har dokument av känslig karaktär som skall destrueras för att undvika spridning av information.

Spolning/Sugning:
Vi erbjuder spolning/sugning med spolbil genom extern samarbetspartner. Oljor, fettavskiljare, emulsioner mm.

Köper skrot och metaller:
Vi köper skrot och metaller av både privata kunder och företag till marknadspris.

Boka din tjänst här